Občina Ravne na Koroškem

Obstoječe stanje kanalizacijskega sistema

Občina Ravne na Koroškem je dobro opremljena s kanalizacijskim sistemom, vendar sistem odvajanja in čiščenja odpadnih vod še ni v celoti urejen. Na sistem odvajanja je priključenih 90 % gospodinjstev in gospodarstva v občini, ostali objekti imajo zgrajene individualne pretočne greznice.

Kanalizacijski sistem je zgrajen v naseljih Ravne in Kotlje, delno tudi v naseljih Preški Vrh, Tolsti vrh, Zelen breg, Dobrije (zasebna kanalizacija) in Brdinje.

Čiščenje odpadne vode je v občini slabo urejeno, saj je s čiščenjem opremljenih le 1,5 % gospodinjstev in gospodarstva. Kanalizacijski sistemi se zaključijo neposredno v reki Meži in njenih pritokih, kot so Zelenbreški potok, Suha in Kotulja.

Predmet investicije je ureditev čiščenja odpadnih komunalnih vod za naselja Ravne, Tolsti vrhi in Kotlje.