Nova spletna stran Za čiste Ravne

ponedeljek, 09.12.2013

Nova spletna stran Za čiste Ravne je namenjena predstavitvi projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: sklop 1 (Ravne), v okviru katerega bo v občini Ravne na Koroškem zgrajena centralna čistilna naprava s povezavami na obstoječi kanalizacijski sistem in s pripadajočimi objekti.

Spletna stran bo občanom Raven na Koroškem nudila ažuren pregled vseh aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru projekta. Preko spletne strani bomo občane obveščali in informirali o poteku projekta, gradbenih delih ter drugih posegih v okolje in prostor.

Spletna stran bo predstavljala tudi stičišče vseh drugih aktivnosti obveščanja javnosti, saj bodo na voljo vsa gradiva, ki bodo nastala v okviru projekta (zloženke, članki, radijska obvestila, posnetki novinarskih konferenc in drugo).

Želimo vam prijetno uporabo spletnega mesta Za čiste Ravne.