Dela na kanalizaciji v juniju 2014

ponedeljek, 28.07.2014
 

Kanal KO-2
 

 

Kanal ZBDV 4 – povezava
 

 

Kanal KO-1
 

 

Levobrežni povezovalni kanal