Koristne povezave

Občina Ravne na Koroškem: www.ravne.si

Javno komunalno podjetje Log, d.o.o.: www.jkp-log.si

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje: www.mko.gov.si

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si

Strukturni skladi EU v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Agencija RS za okolje: www.arso.gov.si

Evropska komisija – Okolje: ec.europa.eu/environment/