Aktivnosti

Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: sklop 1 (Ravne) zajema:

 • Izgradnjo centralne čistilne naprave Ravne s kapaciteto 12.000 PE v naselju Dobrije
  • Na čistilni napravi se bodo čistile komunalne odpadne vode iz aglomeracij ID 8203 Ravne na Koroškem, ID 8175 Tolsti vrh in ID 8326 Kotlje.
 • Izgradnjo 4.685 m povezovalnih kanalov
  • Kanali bodo povezovali aglomeraciji ID 8203 Ravne na Koroškem in ID 8175 Tolsti vrh z novo čistilno napravo.
 • Izgradnjo dveh zadrževalnih bazenov:
 • ZBDV 3 s prostornino 350 m3 ob reki Meži v centru Raven,
 • ZBDV 4 s prostornino 100 m3 vzdolž levega brega Suhe.
 • Izgradnjo dveh črpališč:
 • R1 ob reki Meži v neposredni bližini zadrževalnega bazena ZBDV 3,
 • Č1.

Shema

Izvajalci del

Izvajalci gradbenih del so vodilni partner Slemenšek, d.o.o., in partnerja v konzorciju z vodilnim partnerjem GIIP gradbeni inženiring, nepremičnine, projektiranje, d.o.o., ter  ESOT-INVEST, družba za ravnanje z energetskimi resursi in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, d.o.o. Za nadzor del je bilo izbrano podjetje Projekt d.d. Nova Gorica, podjetje za inženiring, geodezijo, urbanizem in projektiranje.

Predviden potek del

Gradbena dela, ki so se začela decembra 2013, bodo predvidoma zaključena do druge polovice leta 2014, ko bo čistilna naprava pričela poskusno obratovati. Predviden zaključek projekta je v juniju 2015, ko bo zaključeno poskusno obratovanje čistilne naprave.

Novozgrajeno komunalno infrastrukturo bo občina po zaključku projekta predala v upravljanje Javnemu komunalnemu podjetju Log, d.o.o.