Članki v tiskanih medijih

December 2015: Ravenski razgledi

Julij 2015: Ravenski razgledi

December 2013: Ravenski razgledi